Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Minimalna kara przewidziana w Kodeksie Karnym powinna wynosić 6 miesięcy (nie stosować wyroków w zawieszeniu). Pierwsze naruszenie KK, po przyznaniu się do winy powinno skutkować wyrokiem minimalnym, lecz tu, tego prawa nie należy używać dla paragrafów, których minimalny przewidziany okres kary jest dłuższy niż 5 lat. Policja powinna muc zatrzymać każdego na okres 7 dni, zaś prokurator bez zdania przyczyny do 1 miesiąca. Za bezpodstawne zatrzymanie, dłuższe niż 1 miesiąc należy się odszkodowanie w wysokości średniej krajowej. Osoby uwięzione na okres 0,5-1 roku nie będą mogły wnosić o skrócenie wyroku. Wyroki 0,5-1 rok będą dodatkowo obwarowane koniecznością robót społecznych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (codziennie od 4 do 6 rano). Każdy, kto po przyznaniu się ubiegać się będzie o minimalny wyrok kary musi uiścić należność za działania policyjne, które zostały podjęte by złapać sprawcę przestępstwa. Jeśli ktoś został niesłusznie skazany i zaczął odsiadywać wyrok, a z czasem okazało się, że był niewinny, otrzyma rekompensatę 5 średnich krajowych za każdy miesiąc pozbawienia wolności, lecz gdy czas przebywania w zakładzie był dłuższy niż 10 lat, otrzyma rekompensatę w wysokości 10 średnich krajowych za każdy miesiąc przebywania w zakładzie penitencjarnym.