Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Spis artykułów

Osoba, która pierwszy raz będzie miała konflikt z prawem, po przyznaniu się powinna otrzymać minimalny wymiar kary, bez możliwości odwołań, co po pierwsze uszczupli ilość wokand, gdyż nikt nie będzie się odwoływał, gdyż nigdy nie otrzyma mniejszego wyroku, a po drugie odciążymy system sądowy po kątem liczby rozpraw, jak i kosztów postępowania sądowego. Wyrok ten tyczyć się będzie tylko wyroków do lat 10. Godzącemu/chcącemu nie zieje się krzywda (łac. Volenti non fit iniuria).

Ten, kto po raz pierwszy łamie prawo, może - spłacając koszta postępowania, koszta dochodzenia policyjnego, jak i uiści odszkodowanie dla poszkodowanego wysokości 7 krotnej poniesionej krzywdy - liczyć na wyrok w zawieszeniu. Tyczyć się to będzie przestępstw zagrożonych karą do lat 5. Połowa 7 krotnej kwoty przysługuje poszkodowanemu, a druga połowa przepada na skarb państwa.