Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Jeśli ktoś się żeni z bogatą kobietą, a rozwód bierze wcześniej niż po upływie 6 lat nie otrzymuje niczego. Jeśli pożycie małżeńskie trwało dłużej, przysługuje mu część majątku. Przysługująca część, to tylko to, co zostało pomnożone. Odlicza się to, co zgromadziła rodzina żony, a dzieli się na pół to, czego się wspólnie dorobili. Przy czym, jeśli jest to biznes rodzinny, to ten, który jest jego właścicielem lub spadkobiercą, otrzymuje 50%, a dzieci lub wnuki, gdy nie ma dzieci pozostałe 50%, i tu gdy ojciec, któremu dziadek przepisał majątek, ma 3 potomstwa, a żona wspomnianego jest czwartym dzieckiem, to ojciec ma mieć swoje 50%, zaś pozostałą część 50% dzielimy przez 4, i dopiero tę część dzielimy na dwoje, na parę małżonków, i ten mężczyzna chce odejść, otrzymuje swoje - licząc od całości - 6,25%. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza niechaj bierze posag, gdy bogaty człek jest nie podły.

podły «mało wart jako człowiek, będący złego sortu (mniej niż przeciętny, małej wartości moralnej), będący w złym i nie godnym usposobieniu; lichym nędznikiem, karykaturą społeczną, kiepski i nie uczciwy, pozbawiony honoru dorobkiewicz, który dorobił się na kantowaniu lub naciąganiu będących w potrzebie ludzi»

W przypadku orzeczenia winy po stronie wymiennego męża, nie przysługuje mu należność majątkowa, po podziale wyżej opisanym.