Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Stypendyści premiera powinni móc zaciągać pożyczki na potrzebne im dobra doczesne, jak np. ubiór, czy pomoce naukowe np. komputer wraz z oprogramowaniem. I nie powinno być tu istotne, czy pobierze pożyczkę tylko raz np. na komputer, czy w równych odstępach czasu na np. żywność. Maksymalna kwota pożyczki niech wynosi 2-3 pensje minimalne. RRSO pożyczki 0% plus inflacja, lecz nigdy nie większa niż 14,28571428 (1/7). Spłata pożyczki odbędzie się w chwili uzyskania prze nich poborów w wysokości 4 pensji minimalnych, i tu gdy przez nie określony okres w przyszłości, będzie zarabiał mniej, nie będzie zobligowany do uiszczania rat. Rata powinna wynosić 10% tego, co uzyskali od chlebodawcy powyżej pensji minimalnej. Odpisów od podatku nie powinno się uwzględniać. Pożyczka nie będzie dziedziczona. Stypendystom raz na rok przysługiwać powinna zapomoga na ubranie w wysokości 60% pensji minimalnej oraz raz na dwa lata zapomoga na komputer w wysokości 125% pensji minimalnej. Obie zapomogi powinny być bezzwrotne.