Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Rewalidacja rent i emerytur, jak i pensji minimalnej powinna skutkować podniesieniem cen tytoniu i alkoholu o połowę punktów procentowych, o które zostały podniesione - wymienione. Wilk syty i owca cała.

Docelowo, dla dbania, by nie było w społeczeństwie jednostek, które są uzależnione do wyrobów alkoholowych, należałoby z czasem podnieść cenę alkoholu do pułapu, przy którym, osoby najmniej zarabiające było by stać na zakup owego 1-2 razy w tygodniu. Nie należy wprowadzać prohibicji, gdyż alkohol jest stworzony dla ludzi, by ich rozweselał i rozluźniał, a nie by się nim regularnie upijać. Owa reforma nigdy nie będzie brzemienną w całkowity brak alkoholików w narodzie, gdyż na stan z 2018 r. w Polsce - wśród obywateli - jest ok. 16% milionerów, których będzie stać na alkohol.