Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Maksymalny wymiar kary powinien wynosić 20 lat, wszystko powyżej zostało opisane pod tytułami: dożywocie, kara śmierci. Np. wyrok za przekręcenie licznika samochodu: 2 do 5 lat, nawet wówczas, gdy będzie miało miejsce stosowanie recydywy wraz z dowodami, iż osoba oskarżona przez 4 lata przekręcała po 2 liczniki na tydzień nie może być większy niż 20 lat, gdyż nikogo nie zamordował. W przypadku zaistnienia takich kwestii powinno się stosować bezwzględny wymiar kary, jak i grzywne, które powinny kończyć się nawet licytacją komorniczą majątku oskarżonego, bez prawa Ostatniej Koszuli.

Licytacje komornicze: komornik nie powinien mieć możliwości wchodzenia do czyjegoś domu i zabierania czegokolwiek.

Nie powinno być w prawie pozwolenia na rozdzielność małżeńską. W przypadku zaciągnięcia kredytu przez żonę, małżonek musi pożyrować.

Prawo powinno zabraniać wydziedziczania swoich dzieci.

Powinno się stosować prawo Ostatniej Koszuli, tj. z nikogo nie można uczynić bezdomnego, lecz tylko z pośród osób, które wzięły pożyczkę w wysokości 33,33(3)%, i tu gdy nie może spłacić bezpośrednio lub poprzez licytację komorniczą, osoba taka wybiera, czy oddać wszystko, czy zastosować prawo OK, zaś w wypadku podjęcia decyzji, która rzutuje na prawo OK, osoba taka zadłużona jest wraz z rodziną, do nie określonego pokolenia, aż należności zostaną zwrócone. Rata będzie wynosić 1/7 dochodu wraz z przychodem, po odjęciu pensji minimalnej. Spłacający członek rodziny, który uległ np. wypadkowi i nie może pracować, a ma tylko rentę nie spłaca długów, podobnie Ci, którzy uzyskali prawa emerytalne lub utrzymują się li tylko z zasiłku, bez zewnętrznych przychodów.

Zapożyczać można się tylko do 33,33(3)% swojego majątku.

Wszystkie firmy powinny posiadać 10% swojego majątku w aktywach, i tu powinno się stosować podział: 60% w złocie, 30% w obligacjach swojego kraju, reszta to środki płatnicze, tak aby była zapewniona płynność finansowa. Owy podział i jego wielkość powinna być aktualizowana i definiowana corocznie przez NBP.

Należało by wprowadzić chwilówki dla osób pobierających zasiłki i pozbawionych innych dochodów, czy przychodów. Osoby takie przez sąd były by zwalniane z uregulowania należności, gdy będą w naprawdę złej sytuacji. Przypuszczam, iż była by to kwota kilkunastu milionów rocznie, więc niewielka strata dla budżetu, a o wiele większa sprawiedliwość w państwie.

Wydaje się być konicznym, by obywatele posiadali dwa dowody osobiste. Jeden do podpisywania umów (ten z procesorem), a drugi - nawet jednostronny - na którym widniała by fotografia, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, bez numeru i serii oraz bez numeru PESEL, a tylko nr dowodu, który miałby się nijak do numeru i serii dowodu służącego do podpisywania umów. Należało by wprowadzić prawo obowiązku noszenia z sobą tego drugiego dowodu osobistego, pod rygorem mandatu np. 50-100 zł. Ten drugi dowód mógłby być - oprócz wersji materialnej - dowodem w postaci aplikacji na smartfona, choć wersja plastykowa ma tę przewagę, że nie trzeba będzie wprowadzać czytników, no chyba że smartfon będzie kontrolował smartfon'a.

Każdorazowe skatowanie żony lub dziecka powinno skutkować pozbawieniem wolności od 10 do 15 lat.

Ktoś popełnił przestępstwo i został skazany. Po wyjściu z więzienia popełnił przestępstwo i został skazany, otrzymując dwa razy większy wyrok, bo wzięto po uwagę, to że był karany (recydywa). Ja proponuję by było tak, jeśli ktoś nie będąc karanym popełnił np. te przestępstwa: 1) napaść, 2) pobicie, 3) grożenie bronią, 4) porwanie, 5) zabójstwo, to powinien otrzymać odpowiednio, za 1) tyle ile jest przewidziane, za drugie plus 20% (do tego, co przewidziane), za trzecie plus 40%, za czwarte plus 60%, za piąte plus 80%, zaś po wyjściu z więzienia, i ponownym wejściu na ścieżkę zbrodni, otrzymuje odpowiednio za identyczne przestępstwa plus 100%, choć ja bym stosował 50% za drugi raz, a za trzeci 100%, za czwarty 150%, i tak za drugim razem otrzyma, odpowiednio (recydywa), to co przewidują kodeksy plus 100%, plus 20%, 40%, 60%, 80%, bo dziwnym jest to, że ktoś popełni jedno przestępstwo i zostanie schwytany otrzymuje wyrok, a za drugim razem recydywę, a ktoś popełni za pierwszym razem 5, 6, 10 przestępstw, a nie podlega recydywie.