Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Zdarza się iż pomimo chęci, ktoś traci płynność finansową lub bankrutuje i zostaje z długami.


Spłacać długi to święty obowiązek dłużnika.


Gdyby nie spłacane pożyczki w wysokości ok. 70%, to Banki mogły by zmniejszyć RRSO, zmniejszyć procent na który pożyczkobiorca się zgodził, by go pożyczającemu oddać. Tak więc banki mogły by zarabiać 233% więcej lub zmniejszyć procent dzieląc go przez 2,3 i dalej by zarabiały tyle, co do tej pory. Wiadomo pieniądz kołem zamachowym gospodarki, a to bankierzy użyczają pożyczek, by coś zbudować, w chwili gdy ktoś nie posiada wystarczającej liczby pieniędzy.


Spłacać długi to święty obowiązek dłużnika.


Długi powinny być dziedziczne, i tak jeśli Jan mając trójkę dzieci w tym dwoje dorosłe i jednego dorosłego wnuka, zaciągając pożyczkę będzie potrzebował tego, żeby jego dorosłe i pracujące dzieci jak i wnuk pożerował pożyczkę. Długi powinno się dziedziczyć, przy czym renta, zasiłek, emerytura nie tylko minimalna i pensja minimalna (powiększona tak, jak poniżej) stanowią dochód od którego bankierzy nie będą mogli pobierać pieniędzy na spłatę zobowiązań finansowych względem nich, kwota którą się spłaca stanowi 10% powyżej płacy minimalnej, i tak: Płaca minimalna w 2021 roku ustalona została na poziomie 2800 zł i gdy pożyczkobiorca zarabiać min 3111,12 zł, będzie spłacał po 311,11 zł (tak by minimum uchwalone przez rząd było zachowane, gdyż 3111,12 - (2800 + 311,12) x 10% = 2800 zł).


Spłacać długi to święty obowiązek dłużnika.


Spłacać po dziesięć procent jak w przykładzie powyżej i dzieci i wnuki, które zaczną zarobkować po 10%, chyba że spłacają mieszkanie wtedy po 5%, a jeśli dług nie zostanie spłacony się do wnuków, to dług po 10% / miesiąc przechodzi na wnuki i pra wnuki i na pra pra wnuki itd., i tu jeśli któryś z wnucząt zarabiać będzie jako informatyk z doktoratem z informatyki 50 000 zł będzie spłacał według wzoru: od 50000 zł dodajemy wynagrodzenie minimalne, więc zostaje 47200 i dopiero od tej kwoty pobierać będzie się 10% tj. 4720 zł by spłacić wierzyciela. Dziedziczenie długów nie przechodzi na dziadka, czy pra dziadka, a ojciec który zaciągną pożyczkę, gdy przejdzie na emeryturę nie ważne jak wysoką nie będzie spłacał z niej nic nawet po 10%. Pożerować pożyczkę będą musiały i wszelkie żony, ojca syna, czy wnuka, czy pra wnuka itd.


Spłacać długi to święty obowiązek dłużnika.


Dla nie regulujących swoich zobowiązań finansowych powinno zostać uchwalone prawo:


1) próba spłaty,
2) nie możność to wyznacza się raty,
3) brak rat przychodzi komornik,
4) brak spłaty całego długu poprzez egzekucje komornicze,
5) wyznaczamy mniejsze raty,
6) brak rat = więzienie.


Wszelkie machlojki, nie spłacenie długów, wyłudzenie podatku Vat, defraudacje, cokolwiek, co wiąże się ze stratą dla jakiegoś podmiotu, czy skarbu państwa kwoty większej niż 1 000 000 zł, którego zarobienie jest nie możliwe dla większości obywateli w 3 RP Polskiej powinno się kończyć wyrokiem dożywocia, chyba, że dług zostanie spłacony w 100% plus 1/7 tj. 14,28571428% tj. 114,28% tj. 1 142 857,15 zł połączone z 6 miesięcznym pozbawieniem wolności (gdy dług zostanie spłacony podwójnie, czas w ZK skróci się o połowę).


Wszelkie piramidy finansowe, a nawet samo jej zainicjowanie, czy próba zainicjowania powinna kończyć się dożywotnim więzieniem.


1 000 000 zł to 10 000 wyleczonych zębów, 1 000 000 to 300 000 opłaconych przez rząd recept na leki stosowane przy nadciśnieniu. 1 000 000 zł to 14 285 badań laboratoryjnych, tak więc ząb bolący może uszkodzić mózg lub skutkować sepsą, osoba raczej przeżyje w dzisiejszych czasach lecz straci palce lub całkowicie kończyny, recepta na leki od nadciśnienia, komuś zabraknie i po kilku dniach może dojść do wylewu, badania laboratoryjne są w stanie wyeliminować ok. 70% chorób, a niektóre mają groźne powikłania, a z czasem prowadzące do śmierci.


W Polsce powinno obowiązywać prawo ostatniej koszuli. Na teraz dłużnik spłaca dług w ilości całego swojego majątku, a za komuny i za premiera D. Tuska, dłużnik miał spłacić ile tylko mógł, a potem rodzina spłacała resztę, zaś rząd premiera J. Kaczyńskiego wraz z Panem Prezydentem A. Dudą, uchwalił prawo, które zwalnia dłużnika i jego rodzinę ze spłaty lecz cały majątek, który aktualnie posiada dłużnik i jego rodzina jest przeznaczany na poczet spłaty długu, a rodzina nie dziedziczy niczego, a przecież można tak zwane przez mnie prawo ostatniej koszuli tj. z żadnego obywatela nie można uczynić żebraka lub bezdomnego, i dla tego dług powinien być dziedziczony np. do 200 - 500 lat i spłacany po 10% tak jak opisane zostało to powyżej. Dodatkowo nie można np. poprzez urząd komornika odebrania rodzinie jej domostwa, i zagarnięcia dochodów po wyżej 10% tak jak było to opisane powyżej, dodatkowo, jeśli egzekucji podlega samochód, który konieczny jest do wożenia towaru np. chleba w piekarni, ten także nie może zostać odebrany i sprzedany lub ciągnik rolnikowi a jedyne, co można licytować to jego ziemię lub przychówek pogłowia zwierząt hodowlanych tak, aby mógł ponownie stanąć na nogi/pomnażać majątek. Dla nie regulujących swoich zobowiązań finansowych stosowane jest opisane 6. punktowe działanie prawne mające na celu wyegzekwowanie należności.