Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Powinien powstać przy UJ koledż św Jadwigi, do którego będzie uczęszczać np. 40 osób, które posiadają stypendium premiera wraz ze średnią ocen 6,0 plus pozytywny wynik z egzaminu wzorowanym na maturze amerykańskiej (2000 pytań ze wszystkiego), przy czy premiować będzie się osoby, które zdobyły 2000 na 2000 punktów (1 p. za jedno zadanie), i jednocześnie skończyły rozwiązywać zadania egzaminacyjne w kolejności od tych najszybszych, gdyż to świadczy, że osoby te mają wiedzę w małym paluszku. Owy koledż powinien zgromadzić najlepszych z całego kraju, a rząd powinien utrzymywać te osoby, zapłacić za wyżywienie, nocleg, pomoce naukowe, wszystko w raz ze stypendium i to największym ze wszystkich uczelni.


Koledż św. Jadwigi powinien wyuczyć owych 40 podnosząc im poziom np. do 50% doktoratu (doktorat 200 x rzadszą sztuką niż Magisterium z ocenami 5,0). Tak by jej adepci posiadali poziom 10% najlepszych magistrów na świecie, gdyż był czas iż UJ bym 14 uczelnią na świecie, i właśnie ci adepci koledżu św. Jadwigi, takimi mają się stać, a nie jak teraz 288. Początki będą skromne tj. 40 osób, po to by za np. 100 lat było ich np. 369., a kiedyś tam w przyszłości, jak już ponownie świat będzie się bał uczonych z UJ (i Lwowa) i z Uniwersetu warszawskiego, może już za 3-4 pokolenia, jak będzie kadra, której brakuje, zjawisko to uwidacznia się na rynku pracy, gdyż chlebodawcy wymagają 5-10 lat doświadczenia, a 80% magistrów nie potrafi używać zdobytej wiedzy, i kończy uczelnie bez możliwości zatrudnienia, choć w woli sprawiedliwości, to podstawówki sprawiają że uczęszczające doń dzieci mają braki, a tych niedouczonych jest ok. 80% i często bez korepetycji niczego nie osiągną, dalej mając braki z podstawówki, po pójściu do szkoły średniej nie radzą sobie, co przekłada się na wyniki na maturze, a potem na uczelni wyższej, będzie to kadra, której Polska nie posiadała przez czas trwania w Polsce komunizmu, gdyż A. Hitler i J. Stalin pozabijali wszystkich, którzy potrafili dowodzić i nauczać (tak, by odbudować kraj), i dodatkowo J. Stalin wywiózł do łagrów wszystkich rozumnych lekarzy i prawników. Ciekawostką jest dlaczego M. Egelmana dowódcy powstania w getcie warszawskim pozostawiał w spokoju (warto na YouTube posłuchać słów M. Egelamna).