Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Każda osoba przechodząca na emeryturę lub posiadające 66 lat powinna spisać testament. Testamentu nie można zmienić, tak aby spadkobiercy wiedzieli co otrzymają, zaś 66 lat to aż nadto by się rozeznać co do członków rodziny (kto jest kim, i na co zasługuje np. wnuczek, który odwiedzał babcię i robił jej zakupy lub ciotka, która ma 17 lat i opiekowała się babcią staruszką). Przy czym jeśli matka/ojciec zapisze całość np. gospodarstwo rolne lub przetwórnię malin itp., itd., swojemu sąsiadowi lub kochance lub bratu, jego rodzina zawsze otrzymuje 50% (żona 25% i dzieci 25% do podziału na części, których liczba wyznaczona jest ich liczebnością), bo teraz w sądach osoby dochodzące swych praw/roszczeń spadkowych otrzymują średnio od 40% do 60%, dlatego wydaje się być to dobrą rzeczą iż nie powinny otrzymać ani 40% ani 60% lecz zawsze 50% (nie mniej nie więcej), i tu powinna się odbywać tylko jedna rozprawa w jednej instancji i jednej wokandzie, której celem byłoby zweryfikowania prawdziwości testamentu.


Dlatego testament zawsze powinien być poświadczony przez notariusza, i tu osoba która napisała testament nie płaci za usługę lecz osoby, które otrzymują sadek, testament powinien mieć wersje urzędowe i wzory. Dalej testament będzie miał tylko załącznik w którym opisane zostanie, to co ma dziać się po śmiercie z dobrami osoby zmarłej i kom co, czy ile. Dodatkowo testament będzie zawierał standardowe wprowadzenie np. 40 zdań, które będą napisane odręcznie przez osobę która go sporządza, dalej, każdy testament ma być sporządzony przy świadkach np. 3 (nie spokrewnionych), choć były i prawa na świecie, iż nie wymagano 3 osób i przystawano na 2 świadkach, dodatkowo, każda osoba składa swój podpis plus 3 zdania dotyczące dowodu osobistego (odręcznie), dodatkowo każdy ze świadków składa odciski palców na dokumencie (powinno być prawo, które obowiązywało by przy wydawaniu dowodów osobistych na pobierania odcisków palców i dłoni od każdego obywatela plus najprostszy profil DND od każdego obywatela RP Polskiej). Ostatnią czynnością jaką trzeba dopełnić by testament wydać, jest przeczytanie go przez sporządzającego ze światkami w tle i nagranie tego na kamerę (zarchiwizować), 4K lub lepszą 8K, gdyż trudniej jest takie nagrania podrobić (podrobienie zwykłej fotografii jest dosyć tanie lecz trzeba mieć odpowiednie narzędzia programistyczne, zaś filmów bardzo ale to bardzo drogie i to tym droższe im jest sporządzone z większą rozdzielczością). Testament po spisaniu zostaje wysłany do wszystkich w nim uwzględnionych listami poleconymi, a zajmuje się tym - notariusz.