Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Co roku część pieniędzy, którymi obracają obywatele w ilości ujętej w procentach, której wartość liczbowa wynosi 40% jest nie zgłaszana do Urzędu skarbowego, co stanowi dużą część całego dochodu państwa, którą, gdy wyrazimy procentem, to będzie to 40%, a w kwocie będzie to licząc od 28 wrz 2020 - w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,4 mld zł: 161,76 miliardów zł. Na sporo wystarczy.


Tak więc teraz rozważmy przykłady (niech każdy osobiście zdecyduje na co mają iść pieniądze w poniższym zestawieniu): Budżet zbrojeniowy Polski w roku Pańskim 2021, wyniósł prawie 5 miliardów zł. Koszt programu 500+ to ok. 33,5 miliarda złotych. Koszt 13. emerytury wypłaconej w zeszłym roku to 11, 7 mld zł. Budżet oświaty na rok Pański 2020 wyniósł ok. 49,9 miliarda złotych. Budżet NFZ z roku Pańskiego 2020 wyniósł 99,72 mld zł netto.


Aby zyskać dodatkowe 115 miliardów zł. które przechodzą z ręki do ręki, lecz bez opłacania podatków, wystarczy wprowadzić księgowość on-line, która będzie automatycznie opłacać podatki. Za każdym razem, gdy ktoś otrzymuje wynagrodzenie lub wystawi fakturę, odpowiednia kwota wędruję do Urzędu skarbowego, i tak, gdy ktoś wystawił 150 faktur Vat na dzień, czy 100 na godzinie, program na serwerze rządowym 150 razy na dzień, czy w tym drugim przykładzie 100 razy na godzinę prześle należność na konto w Urzędzie skarbowym plus podatek dochodowy. Zaś raz na rok rząd będzie weryfikował należności i w razie opłacenie najwyższej stawki podatkowej, a firma nie uzyskała takiego dochodu klasyfikującego ją do tego progu, zwróci naddatek. Księgowość on-lin, będzie np. dostępna pod adresem http://www.ksiegowosc.us.gov.pl/.


Wyłudzenie podatku Vat można uniknąć. Wystarczy wprowadzić prawo księgowości on-line, i każdy podmiot pośredni/każde z ogniw opłaca Vat w całości, a raz na rok rząd decyduje komu zwrócić. Jeśli było 100 firm pośredniczących, a Vat opiewał na 500 000 zł, to 100 firm zapłaci po 500 000 zł, a raz w roku rząd zdecyduje komu zwrócić.


Pieniądz nerwem wojny, nerwem przestępczości, nerwem wyzysku. W chwili, gdy zniknie pieniądz drukowany i będą tylko wirtualne pieniądze, które nie będą mogły być przekazywane z ręki do ręki bez śladów na kontach banków Internetowych, ilość przestępstw się zmniejszy, pozostaną morderstwa z miłości, nienawiści, czy zazdrości, wandalizm, czy pobicia, zaś złodzieje, czy handlujący narkotykami, wszędzie tam, gdzie podawało się pieniądze z ręki do ręki, zostanie wyeliminowane, bo po co być przestępcą, gdy nic się nie będzie mogło zarobić, zaś komputery rządowe wykryją 300 przelewów na miesiąc po 100 zł, gdyż nie będzie innej możliwości niż przelew rejestrowany, za np. działkę heroiny.


Rząd powinien kontrolować nie obywateli, tylko kontrolować pieniądz, chodź by dla tego, że płaci się podatki. Brak możliwości zarobienia pieniędzy na ścieżce występku bez wykrycia przez komputery zniechęci praktycznie wszystkich. Dodatkowo powinno się stosować nadzór policyjny poprzez nadajniki GPS.