Czego w szczególności dotyczą treści tej strony.

Gochujang pitchfork post-ironic hammock kombucha fanny pack cronut. Raw denim chicharrones semiotics af truffaut pinterest. Distillery letterpress authentic adaptogen. Meditation schlitz humblebrag photo booth celiac cliche chartreuse.

Pinterest 90's wolf celiac dreamcatcher listicle deep v semiotics. Intelligentsia literally meggings trust fund put a bird on it. Shoreditch crucifix artisan pug shaman twee. Health goth bicycle rights retro iPhone.

Właściwa treść artykułu

Do sejmu powinni móc kandydować tylko zaradne i bogate osoby, które kończyły trzy najlepsze szkoły w kraju, zaś na ministrów, czy premierów powinny być to szkoły najlepsze na świecie lub osoby te powinny mieć doktoraty, gdyż polski doktorat równym jest zagranicznemu (kilkaset razy rzadziej niż magisterium ze średnią 5,0).


Posłem powinna móc tylko zostać osoba z rodziny bogatej od trzech pokoleń, gdyż wzbogacenie się świadczy o rozumie/zaradność (choć np. dla lekarza kryterium takowym jest to, że wyleczył pacjenta, zaś dla artysty, kryterium takim jest sława, zaś dla naukowców pomniki). Jest wiele osób, które się wzbogaciły dzięki temu, iż miały wiatr w żagle, który potem osadził ich na mieliźnie , jest wielu którzy uciułali majątek odmawiając sobie, tak więc posłowie powinni być ludźmi czynu, i niech sami się utrzymują (w Piśmie świętym, w Starym testamencie można się doszukać informacji o tym, iż bogactwo, które dotrwało do wnuków jest dane osobom mądrym wraz z błogosławieństwem, a także w księdze Przypowieści Salomona iż pieniądze i władza cały czas przechodzą z ręki do ręki, dlatego jedni się wzbogacą, zaś inni zubożeją), co zawsze było kością niezgody w polskim społeczeństwie, z tego powodu iż rząd podwyższył sobie dietę poselską, więc niech sami się utrzymują. W wypadku, gdyby Premier miał doktorat, lecz nie był majętnym, przysługiwać by mu miała dieta poselska plus tzw. złoty spadochron, a ten wówczas, gdyby majątek Premiera byłby mniejszy niż 3 000 000 zł w wysokości 1 000 000 zł, w połączeniu z odpowiednią składką ZUS (dla niego i rentę dla dzieci i wnuków), wraz z ochroną BOR-u aż do wnuków.