Prawo autorskie

Prawo autorskie. Gazeta codzienna ochrona prawa autorskiego 2 lata, miesięcznik 10 lat, podręczniki 30-50 lat. Monografie lub książki akademickie 65 lat od wydania. Poezja, powieści, utwory muzyczne, filmy fabularne powinny posiadać niezbywalne prawa autorskie, dziedziczone przez rodzinę twórcy.

Właściwa treść artykułu

Prawo autorskie. Gazeta codzienna ochrona prawa autorskiego 2 lata, miesięcznik 10 lat, podręczniki 30-50 lat. Monografie lub książki akademickie 65 lat od wydania. Poezja, powieści, utwory muzyczne, filmy fabularne powinny posiadać niezbywalne prawa autorskie, dziedziczone przez rodzinę twórcy.