Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie. Kurier powinien mieć kamerę, taką podobną do Policji i archiwizować odbiór przesyłek, w szczególności proces sprawdzania jej zawartości i to czy nie została uszkodzona.

Właściwa treść artykułu

Przesyłki kurierskie. Kurier powinien mieć kamerę, taką podobną do Policji i archiwizować odbiór przesyłek, w szczególności proces sprawdzania jej zawartości i to czy nie została uszkodzona.