Składy sędziowskie

Składy sędziowskie. W pierwszej instancji nowicjusze, w drugiej z doświadczeniem, w trzeciej ci z doktoratami, zaś w sądzie najwyższym profesorowie, tak by sędziowie mieli przewagę intelektualną nad oskarżonymi.

Właściwa treść artykułu

Składy sędziowskie. W pierwszej instancji nowicjusze, w drugiej z doświadczeniem, w trzeciej ci z doktoratami, zaś w sądzie najwyższym profesorowie, tak by sędziowie mieli przewagę intelektualną nad oskarżonymi.