Warunkowe zawieszenie kary

Warunkowe zawieszenie kary. Osoba skazana, a która otrzymała warunkowe zawieszenie kary np. rok na pięć lat, nie będzie mogła popełnić żadnego przestępstwa przez pięć lat, jak i tego za które została skazana do końca swoich dni, a gdy je znów popełni traktowane jest to jako recydywa.

Właściwa treść artykułu

Warunkowe zawieszenie kary. Osoba skazana, a która otrzymała warunkowe zawieszenie kary np. rok na pięć lat, nie będzie mogła popełnić żadnego przestępstwa przez pięć lat, jak i tego za które została skazana do końca swoich dni, a gdy je znów popełni traktowane jest to jako recydywa.